Menu

Velkommen i Mikroafdelingen

Velkommen til Ikast FC Mikro U5-U10 

Ikast FC byder velkommen til alle nye og gamle mikrospillere. Mikro dækker årgange U5 til U10, og dækker således de yngste årgange af det som DBU betegner som Børnefodbold. Børnefodbold betegner årgangene helt op til og med U12. 

Ikast FC´s sportslige målsætning for børnefodbolden består af 3 delmålsætninger som gælder uanset hvilken årgang man spiller i. De 3 delmålsætninger og de underliggende delmål kan du læse mere om her på siden via ovenstående link.

Ligeledes har Ikast FC udarbejdet ”Den lyseblå tråd” der for den sportslige del beskriver hvad vi ønsker at træne i hvilke alderstrin. 

Mikro leger og spiller vi fodbold. Vi skal have det sjovt samtidig med at vi lærer noget og bliver dygtigere fodboldspillere. Vores engagerede trænere består på de enkelte årgange af primært forældretrænere, enkelte ungtrænere og altid 2 af vores egne helt unge trænerspirer fra årgangene 2007 og opefter. 

Vi har udarbejdet en Øvelsesbank 2020 med øvelser for motorik og "mig-og-min-bold".

Vores trænerteams bakkes op af vores konsulent Lars Jeppesen som har det overordende ansvar for klubbens sportslige udvikling. 

Ud over vores træning vægter vi også de sociale aspekter ved fodbolden. I hver afdeling har Ikast FC en engageret afdelingsleder, der sammen med resten af forældregruppen, har fokus på sociale arrangementer i afdelingerne, og eventuelt også på tværs af afdelingerne. 

Hvis DU har lyst til at gå til fodbold så tag enten fat i vores konsulenter eller gå direkte til de trænerteams der passer til din årgang. Find den enkelte årgang i rullemenuerne under MIKRO U5-U10. 

Sportslig hilsen  

Ikast FC