Menu

Spillernes udvikling - på alle niveauer

I Ikast FC er det vigtigt at der er plads til alle. Alle skal have muligheden for at udvikle sig som fodboldspiller og menneske. Udviklingen er forskellig fra spiller til spiller bl.a. fordi nogle er født tidligere på året end andre. I de yngste år kan dette betyde at de tidligt fødte har en stor fordel, da de er længere fremme fysisk, motorisk og kognitivt, og faktisk kan denne fordel have indflydelse langt ind i fodboldlivet. Populært omtales dette som den Relative AldersEffekt.

Trænerne i Ikast FC skal være opmærksomme på, at dem der så er født sent på året, og som måske er bagud i deres udvikling, får samme opmærksomhed som de tidligt fødte.

De meget dygtige

Ofte ses det at enkelte spillere på årgangene er dygtige, og måske dygtigere end de andre i årgangen. Dette behøver ikke nødvendigvis at have noget at gøre med ovenfor beskrevne Relative AldersEffekt. Ikast FC følger generelt DBU´s 25-50-25-regel, hvilket gør at man til tider vil være blandt de bedste og til andre tider vil være lidt overmatchet, men oftest spiller sammen med dem, der er på ens eget niveau.

Indenfor årgangen er 25-50-25-reglen nemmere at forfølge i de ugentlige træninger, men for de allerdygtigste er det selvsagt sværere at blive matchet over niveau. Her er der så muligheden for “at spille opad” i årgangen over.

Men for at det kan lade sig gøre skal der velvillighed opad i årgangen over. For hvad hvis modtager-årgangen ikke ønsker at at modtage nedefra? Hvad hvis de modtagne spillere ikke prioriteres, og ikke træner med et reelt højere niveau?

Ikast FC som klub, har svært ved at diktere sådanne ønsker fra nogle årgange, da vi jo bygger på frivillighed. Og måske er der ikke fornøden know-how til at modtage og matche korrekt.

Ikast FC vil egentlig gerne have det at “spille opad” systemsat, men det kan være svært at indføre, da det kræver stor koordinering holdene imellem.

At rykke spillere opad vurderes generelt ikke at skulle ske for meget i de alleryngste årgange, men derfor kan det jo godt give mening i nogle tilfælde.

Derudover er der nogle praktiske udfordringer som ikke bare lige kan løses.

F.eks. er det måske åbenlyst at den dygtigste i en årgang burde “spille opad”. Nummer 2 kunne måske også være med. Men hvad med nr. 3 og 4 som i øvrigt er bedste venner med nr. 1. Så vil de også gerne med opad, og igen så er der velvilligheden og kapaciteten i årgangen over som skal være til stede.

At spille opad sat i system

En model for at spille opad i Ikast FC kunne være at afdelinger i den ene uge skulle være "modtager" nedefra, og i den anden uge være "afgiver" - Eksempelvis:

Ulige uger:

U5, U7, U9 og U11 afgiver spillere opad til hhv. U6, U8, U10 og U12

Lige uge:

U6, U8, U10 og U12 afgiver spillere opad til hhv. U7, U9, U11 og U13

Ovenstående er kun et forslag, og måske kunne man med tiden indføre dette. Og det behøver selvsagt ikke at være hver 14. dag. Det kunne også være en gang om måneden, eller noget derimellem.

Det vurderes vigtigt, at dem der spiller opad, kommer i en træningsgruppe i årgangen over med nogle der er dygtigere end dem selv, hvorfor det som ofstest vil være op i A-gruppen på den pågældende årgang.

Luk