Menu

DBU´s Børnesyn

DBU´s børnesyn består af 12 rettigheder og 10 børneløfter og er nedfældet i nærværende dokument

Da dokumentet kan være svært at læse og forstå, har DBU lavet 12 små videoer omkring de 12 rettigheder. Der linkes til dem her:

1. Alle børn har ret til fodbold

2. Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination

3. Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser

4. Alle børn har ret til, at deres forældre ses som ressourcepersoner

5. Alle børn har ret til et godt børneliv

6. Alle børn har ret til at være en del af noget større

7. Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse

8. Alle børn har ret til selv at vælge

9. Alle børn har ret til social sikkerhed

10. Alle børn har ret til børneopdragelse

11. Alle børn har ret til, at der bliver ført periodiske tilsyn af deres trænings- og kampmiljøer

12. Alle børn har ret til, at DBU’s 10 børneløfter overholdes

De 10 børneløfter sætter fokus på pædagogikken i fodbolden. Altså klubbens og dermed trænernes indgang til træning og kamp.

1. Vær børnefokuseret

2. Vær holistisk

3. Vær inkluderende

4. Gør det sjovt og trygt

5. Prioriterer kærligheden til fodbold over læring af fodbold

6. Hav fokus på de grundlæggende færdigheder

7. Engagere forældre med anerkendelse

8. Planlæg træning med progression

9. Brug forskellige metoder til at opnå læring

10. Brug konkurrence på en udviklende måde

En forklaring af børneløfterne ses af følgende link til DBU´s hjemmeside

Luk