Menu

Målsætning og strategi

Overordnet målsætning- og Strategiplan Ikast FC 2018

Opdateret marts 2023

1. Ledelse og ledelsesform

A) Ledelsesformen:

Der tilstræbes en åben og seriøs ledelsesform, hvor alle kan føle at de er med i tingene. Der arbejdes mod en sund klubøkonomi, der giver mulighed for tiltag der kan løfte det sportslige niveau, dels set over mod de interne forhold og muligheder i klubben, og dels via samarbejde med de øvrige brugere af idrætsanlægget.

B) Fordeling af de daglige opgaver:

Det er vigtigt at alle føler en samhørighed med resten af klubben, og alle føler de deltager i klubbens udvikling. De klubmæssige opgaver kan løbende tilpasses de personer der til enhver tid deltager i klubarbejdet, så man får 
det optimale udbytte af den enkeltes evner og muligheder.

C) Enighed om ledelsesformen bredt:

Det er vigtigt at der er fuld opbakning og enighed i den valgte ledelsesform, og de valgte ledere.

D) Oplysning om alle nye tiltag og løbende dialog bredt i klubben:

Der skal så vidt muligt informeres bredt om alle tiltag og dermed også de ændringer der løbende sker, så alle føler sig 
informeret.

 

2. Ansatte trænere og deres opgaver. 

Se klubmanual på hjemmesiden.

 

3. Afdelingsledere og deres opgaver.

Se klubmanual på hjemmesiden.

 

4 Holdledere og deres opgaver.

Se klubmanual på hjemmesiden.

 

5. Bestyrelsen og dens opgaver.

A) Formand – Michael Sørensen:

Overordnede opgaver for klubben. Overordnede økonomiske tiltag og opgaver. Deltage i diverse bestyrelser/udvalg - FCM, HA, Haludvalg, ØK. Repræsentere klubben udadtil i samarbejde med næstformanden.

 

B) Næstformand– Arne Johansen:

Lede klubben i samarbejde med formanden. Overordnede tiltag og opgaver. Repræsentere bestyrelsen i Sportsudvalget. Deltage i møder i Hovedafdelingens bestyrelsesmøder.

 

C) Kasserer – John Larsen afgående - Lars Gedevad tiltrædende:

Styre klubbens økonomi overordnet. Udføre klubbens bogholderi, herunder kontingentindbetaling. Balancerapportering til bestyrelsen. Økonomisk ansvarlig for Ikast Cup.

 

D) Ungdomsformand – Ole Nielsen:

Lede sportsudvalget. Rekruttering af trænere og ledere i ungdomsafdelingen i samarbejde med Sportsudvalg og konsulenter. Referere til/fra Ungdomsudvalget over mod bestyrelsen

 

E) Pigeformand – Nikolaj Rytter Dahl:

Varetage pigefodboldens interesser, samt være med til at bygge det op til en større del af klubben.

 

F) Seniorformand – Carsten Mehl:

Ledelse af seniorafdelingen. Rekruttere af trænere og ledere i seniorafdelingen. Referere til/fra seniorafdelingen over mod bestyrelsen.

 

G) Sekretær – Carsten Mehl:

Indkalde til og referere fra bestyrelsesmøderne. Styre klubbens arkivmateriale. Arrangere klubbens generalforsamlinger og møder.

 

H) Kampfordeler – Steen Sørensen:

Skal have det overordnede ansvar for kontakt til DBU Jylland og Dommerunionen. Have ansvaret for diverse kommunale tilskudsordninger. Have ansvar for medlemslister og rapportering til kommunen. I samarbejde med kassereren at udføre enkelte kassereropgaver. Formand for Baneudvalget.

 

I) Menige bestyrelsesmedlemmer.

Alex Vestergaard, Holdleder senior 1

Johnny Rune - Ansvarlig for bygge og anlæg

Martin Risbjerg Damsgaard - Medlem af Sportsudvalget

Christian Roland Pedersen - Medlem af Sportsudvalget

Thomas Damgaard - - Medlem af Sportsudvalget - Formand for IFS Old Boys

 

J) Suppleanter

Morten Knudsen - Bodansvarlig til FCM's hjemmekampe

Marianne Rossen

 

Underudvalg:

 A) Ikast Cup udvalget.

Styring af klubbens sommerstævne.

Udvalgsmedlemmer: Arne Johansen, John Larsen, Johnny Rune og Martin Risbjerg Damsgaard

 

B) Sportsudvalget

Styring af klubbens sportslige interesser og aktiviter med primært fokus på ungdomsafdelingen fra U5 til U17.

Udvalgsmedlemmer: Ungdomsformand Ole Nielsen, Næstformand Arne Johansen, Konsulent Morten Jokumsen, Børneudviklingstræner Martin Risbjerg Damsgaard, Thomas Damgaard, Christian Roland Pedersen og Pigeformand Nikolaj Rytter Dahl.

 

C) Afdelingslederudvalget

Styring og ensretning af opgaver for afdeligsledere

Udvalgsmedlemmer: Ole Nielsen og alle afdelingsledere

 

D) Økonomiudvalget/Forretningsudvalg

Styring af klubbens økonomi, sponsortegning.

Udvalgsmedlemmer: Johnny Rune, John Larsen (afgående kasserer), Michael Sørensen og Lars Gedevad (tiltrædende kasserer)

 

E) Baneudvalget

Planlægning af banernes brug og stand

Udvalgsmedlemmer: Steen Sørensen, Martin Risbjerg Damsgaard, Arne Johansen og Mads Skak Lindegaard. Dertil indkaldes Ikast-Brande Kommune og FCM-repræsentant.

 

F) Kontingent/medlemsudvalg

Kontingenter – Steen Sørensen.

Aktivitetstilskud – Steen Sørensen.

Medlemsregistrering/spillercertifikater – Steen Sørensen

 

G) Samarbejdsudvalget

Opgaver over mod FCM, ISI, HA.

Udvalgsmedlemmer Johnny Rune, Arne Johansen, Michael Sørensen og ISI.

 

H) Hovedafdelingen.

Deltagere fra Fodboldafdelingen: Formand, Næstformand.

 

I) Medieudvalg (Hjemmeside og Facebook)

Ansvarlig: Martin Risbjerg Damsgaard. Dertil har Carsten Mehl og Nikolaj Rytter Dahl også adgang til at kunne lave opdateringerer og nyheder.

Opgaver:  Opdatering hjemmeside og Facebook med nyheder og indslag. 

 

J) Boder til FCM´s hjemmekampe

Ansvarlig: Morten Knudsen

 

7. Fremtidig ledelsesstrategi og udviklingsplan.

A) Ansvarlighed hos den enkelte:

Alle i og omkring klubben skal vise ansvarlighed for deres færden og ageren i og for klubben.

 

B) Planlægning af fremtidige tiltag sportsligt og på anden måde:

Der skal hele tiden være fokus mod at udvikle klubben på alle måder. På den sportslige front er det Sportsudvalget der driver dette fokus.

 

C) Lederrekruttering og uddannelse:

Der skal hele tiden være fokus på at skaffe nye ledere til klubben så udviklingen ikke går i stå. Er der behov for at uddanne ledere skal dette være en del af det tilbud man giver den enkelte.

 

D) Træneruddannelse:

Det er klubbens holdning at man skal have gode trænere til alle hold. Derfor er træneruddannelse en vigtig del af en ansættelse i Ikast FC Fodbold. Der tilbydes altid ekstra uddannelse til klubbens trænere.

 

E) Udviklingsplaner.

Der skal arbejdes løbende med forskellige tiltag, økonomisk for at skabe mulig for at kunne føre planerne ud i livet, og facilitetsmæssigt for at kunne skabe en bedre hverdag for alle i og omkring klubben. Klubben hjemmeside skal opgraderes og løbende vedligeholdes.

 

8. Sportslige strategier og planer.

Se klubmanual på hjemmesiden.

 

9. Generelt.

Klubben skal være til for alle der ønsker at udvikle sig som spiller, træner eller leder.

For at kunne være en del af klubben skal man være klar til at yde en indsats for at kunne nyde brugen af klubbens faciliteter.

Klubben skal altid kunne tilbyde fornuftige forhold for alle i et sundt miljø.

Denne Strategiplan skal justeres løbende og mindst én gang hvert år af bestyrelsen.

Luk