Menu

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Ikast FC er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Navn på dataansvarlig: Steen Sørensen, Kampfordeler.
Adresse: Stadion Alle 2, 7430 Ikast, Danmark
Telefon: 0045 29480966
E-mailadresse: kampfordelerikastfc@gmail.com


Formålene med vores behandling af personoplysninger

Behandling af dine oplysninger.

Når du ansættes eller deltager som frivillig deler du samtidig dit navn, adresse, tlf.nr og email-adresse, som vi skal bruge for at kunne registrere dig. Efterfølgende deles disse data med vores økonomiafdeling og øvrige ansvarlige i klubben. Disse personer er ligeledes forpligtet til at sikre dine data.

Typer af oplysninger som vi behandler

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnr.
 • E-mailadresse
 • Betalingsoplysninger
 • IP-adresse.

Vi opbevarer altid dine data sikkert, videregiver dem aldrig til udenforstående parter, sletter dem, når de ikke længere er relevante og bruger aldrig data til andre formål end oplyst i dokumentet her.


Retsgrundlaget for vores behandling af dine data

 • Gennemførelse af daglig træning, kampe o.l.
  • Lovmæssige krav som bogføring og ansættelsesdokumenter m.v.

Alle informationer er indsamlet via dig og som du aktivt har afgivet samtykke til.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige præcist, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi sletter data, som ikke længere tjener os løbende (1-2 gange årligt).

Cookies

På hjemmesiden www.ikastFC.dk anvender vi cookies i overensstemmelse med nærværende cookiepolitik.

 1. Ejeroplysninger

Ikast FC
Stadion Alle 2, 7340 Ikast
+45 97152627
www.IkastFC.dk

 1. Hvad er en cookie?

Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at levere en given service på hjemmesiden.
En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone el. lign.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde stati-stik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan således ikke indsamle oplysninger fra brugerens computer eller sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte 3. parter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kom-mentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden.
Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren gen-besøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persi-stente cookies typisk fornyes.

 1. Hvordan fjernes/undgås cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies.
Hvis du anvender en PC kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

 1. Hvorfor informerer vi om cookies?

Alle danske hjemmesider er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens IT- udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).


 1. Behandling af persondata

For yderligere information om hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, kan du læse vores persondatapolitik, som du finder øverst på siden.

 1. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til nærværende cookiepolitik, kan du kontakte os på kampfordelerikastfc@gmail.com.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Luk