Menu

Alkoholpolitik

ALKOHOL POLITIK FOR Ikast FC`UNGDOMSAFDELING

 

Da indtagelse af alkohol er blevet en integreret del i vores samfund, ser Ikast FC det nødvendigt, at tydeliggøre en alkoholpolitik, som stemmer overens med de mål og værdier, der sportsligt skal kendetegne Ikast FC.

Ved overtrædelse af alkoholpolitikken, kan de følgende konsekvenser beskrevet under vedtægterne for moderklubbens §7. ”Foreningsregler ”effektueres – dog kan ekstra tiltag blive aktuelle, hvis alkoholpolitikken overtrædes af trænere og ledere i forbindelse med arbejdet i Ikast FC regi.

 

Ungdomstrænere og ledere

Ikast FC har en samlet og entydig holdning til alkohol i forbindelse med ungdomsarbejde:

Ungdomstrænere/ledere må ikke indtage eller være påvirket af alkohol i forbindelse med deres arbejde i Ikast FC.

Alkohol-princippet betyder, at hvis en træner, leder på noget tidspunkt indtager alkohol i forbindelse med sit arbejde, kan samarbejdet blive ophævet af Ikast FC.

Ikast FC vil hermed præsentere spillere og forældre for en idrætsklub, hvor man kan have tillid til at de ansatte i klubben ikke er påvirket af alkohol. Endvidere vil vi pointere at trænere og ledere skal agere rollemodeller for vores unge spillere.

 

Ungdomsspillere

I Ikast FC ønsker vi et sportsligt miljø hvor den enkelte spiller i tryghed kan udvikle sine sportslige talenter i tråd med klubbens sportslige målsætninger. I den forbindelse ser vi IKKE indtagelse af alkohol som et fremmende element for denne udvikling, hvorfor følgende gør sig gældende for samtlige ungdomsspillere i fodboldregi:

 

  1. Det er ikke tilladt for ungdomsspillere i Ikast FC, at indtage alkohol  i forbindelse med og under afvikling af kampe/træning i Ikast FC regi. Denne regel er også gældende for medlemmer, der overværer kampe hvor Ikast FC er involveret.
  2. Ved weekendture, udlandsture samt stævner hvor Ikast FC er repræsenteret må indtagelse af alkohol i ungdomsrækkerne ikke finde sted.
  3. Der henstilles på det kraftigste at forældre, søskende, tilskuerem.fl. IKKE nyder alkohol i forbindelse med træning og kamp i ungdomsafdelingen.
  4. Ved private fester arrangeret i samarbejde mellem forældre og spillere gælder der, at man samarbejder med den pågældende træner/leder, der repræsenterer holdet. Dog henvises der til lovgivningen for køb og indtagelse af alkohol.

 

Vi vil med denne alkoholpolitik IKKE skabe en afstandstagen til alkohol, vi vil derimod være med til at fjerne evt. misforståelser og hjælpe med at gøre vores klub et trygt og udviklende sted at opholde sig for både forældre, søskende, spillere, trænere og ledere.

Endvidere er det vigtigt at pointere at denne udredelse er gennemgået i åben og tæt dialog mellem trænere og ledere i klubben.

Luk