Menu

Prioritering af Børnefodbold

Ikast FC prioriterer børnefodbolden

Organisatorisk

Børnefodbolden i Ikast FC starter i U5 og slutter i U12, hvorefter man i U13 overgår til det vi kalder Drenge-/Pige-fodbold.

Fodbold starter for de fleste som U5 eller U6, og allerede fra U7 er vi oftest omkring 30 medlemmer på årgangen. For at få den bedste træning og leg i de yngste årgange har vi fokus på at være mange trænere pr. spiller. Gerne én træner pr. 8 spillere.

Vi er bevidste om at det er svært at få trænere i de alleryngste årgange. Derfor har klubben bevidst valgt at satse på vores egne unge trænertalenter - Ikast FC Trænerspirer. Disse hjælper faktisk på alle årgange i børnefodbolden, men på årgangene U5-U7 er de klart i overtal, og er drivkraften i at få en god træning. De er understøttet af vores Mikrokonsulent/Børneudviklingstræner Martin. Til kampe er det i disse yngste årgange alene forældrene der har ansvaret for at få afviklet DBU-kampe og stævner. Tilmelding af hold påhviler dog Martin.

Ved udgangen af U7 inddrages forældrene mere og mere i træningerne, og til stadighed i kampe. For fra U8 er målet at der skal være dannet i forældertrænergruppe som sammen står for den daglige træning i de kommende år frem. 2-3 Trænerspirer indgår i dette trænerteam, som stadig understøttes af Mikrokonsulenten/Børneudviklingstræneren. Den samlede trænergruppe skal stadig gerne være så stor at antallet af spillere pr. træner stadig ligger omkring de 8.

Tilmelding af hold til DBU-kampe og stævner er nu lagt over på forældertrænergruppen.

Trænergruppen skal sammen arbejde på at få etableret en samlet forældregruppe, hvor alle kæmper for at få etableret den bedst mulige årgang til gavn for alle spillere og forældre. Dette gøres bla. ved at nedsætte et forælderråd der kan varetage forskellige opgaver såsom:

  • Økonomi
  • Sociale arrangementer
  • Forælderkontakt
  • Trivsel
  • Frivillig-opgaver til Bodhjælp og Ikast Cup
  • Etc.

Formanden for dette forælderråd benævnes i Ikast FC-regi "Afdelingsleder". Afdelingsledere mødes i øvrigt på tværs af årgange i afdelingsledermøder, hvor info fra bestyrelse, sportsudvalg og andre udvalg kan modtages. Arrangementer på tværs kan også aftales i dette forum.

I de ældste børnefodboldsårgange U11 og U12 vil klubben meget gerne have "rigtige" og lønnede trænere. De hænger bare ikke på træerne, hvorfor vi stadig er afhængig af forældregruppen. Men vi håber stadig på at vores trænerspirer på sigt kan blive de trænere vi mangler i U11 og U12.

Økonomisk

Generelt gælder at forældertrænere i de yngste årgange er frivillige forældertrænere, og dermed ikke er aflønnede med mere end fri kontingent for egne børn, samt en træner-tøjpakke.

Vores trænerspirer er ligeledes aflønnet med fri kontingent for dem selv, træner-tøjpakke samt et symbolsk beløb. 

Vores Mikrokonsulent/Børneudviklingstræner der arbejder på tværs af alle årgangene i mikro U5-U10 samt vores ungdomskonsulenter i U11-U12 er ansatte i klubben.

For alle klubbens afdelinger gælder at en procentdel af den indkomne kontingent i afdelingen leveres direkte tilbage til afdelingen. Her er det den enkelte afdelings forælderråds ret og pligt at bruge disse penge på børnene i klubregi. Klubben ser gerne at det samlede beløb fordeles 50/50 til sportslige (stævnegebyr m.m.) og sociale formål (fællesspisning m.m.).

Luk