Menu

Formandens Juleklumme #2

image
19. december 2021 kl. 12:30
Kære medlemmer og forældre
Julen nærmer sig og de fleste fodboldmæssige aktiviteter sættes i bero. Corona spøger stadig, men vi er glade for at vi har haft en efterårssæson tæt på normalen og mon ikke regeringen belært af tidligere erfaring, vil holde gang i den frivillige idræt længst mulig.
Sportsligt har vi i ungdom fået U15 op i Liga 2, og andre ungdomsårgange var også særdeles tæt på.
Seniorholdene gjorde det godt med oprykning til serie 2, mens serie 1 desværre tabte den afgørende kamp vedr. oprykning til JS. Men stor ros til alle senior hold, hvor vi håber at starte endnu flere unge mænd op i de næste par år.
Vi fortsætter med at investere i vores Mikroafdeling - både økonomisk og i form af flere hænder. Vores nye konsulent Lars Jeppesen er kommet godt i gang med at understøtte vores forældretrænere. Med ungdomskonsulent som backup, så håber vi at flere vil få mod på hjælpe som forældretrænere og vi kan med glæde konstatere at efteråret har været en succes og kan også konstatere medlemsfremgang på alle mikroårgange i U5-U10.
Pr 01-01-2022 tiltræder Martin Risbjerg Damsgaard mikrogruppen, hvor bl.a. hans fokus vil være at aktiverer forældretrænere og understøtte vores trænerspirer endnu mere. Samtidig vil Martin blive primusmotor for et nyt tiltag i form af endagsstævner for mikro. Alt sammen skal det være med til at gøre det endnu sjovere at være en del af Ikast FC.
Vi har her i efteråret afsluttet en træningsforløb / “introduktion til fodbold” med børnehaverne Frisenborg og Svaneparken, i samarbejde med DGI og Ikast Brande kommune. Vi har seks mandage haft træning med børnehaverne mandag formiddag. Morten Larsen, Simon Hede og udvalgte spirer har stået for træningen. DGI og kommunen har stor ros til forløbet, især da vi har tænkt vores egen udvikling af trænerspire med ind i forløbet. På opfordring fra DGI og kommunen vil vi gentage forløbet i foråret 2022, hvor Kongevejens og Villavejs børnehaver deltager med deres SFO børn.
Der skal også økonomi til at drive vores klub, og indtil videre arbejder vi på en forholdsvis normal Ikast Cup til sommer 2022. Selvfølgelig med risiko for aflysning, men vi har nøgle-medhjælperholdet klar, og indbydelser er sendt ud, således at vi forhåbentlig igen, kan tilbyde spillere., trænere og forældre en hyggelig weekend slut juni 2022.
Vi har desuden valgt at skifte til Hummel. Det er sket for at præsentere rettidig omhu, da leverancerne fra Nike har givet os en del udfordringer. Der vil foregå en glidende overgang, da vores Nike spilletøj ikke fejler noget, men når der bestilles, vil det som sagt være Hummel. Sport 24 har allerede lanceret en hjemmeside, hvor de enkelte hold/spiller kan vurdere egne køb.
Til sidst men ikke mindst, vil vi i foråret 2022 indkalde til en træner/leder dag, hvor fokus primært vil være en opfordring til at vise hensyn og hjælpsomhed omkring deling af vores anlæg de næste 2 år.
Status på Complete/Campus er nemlig, at byggeriet starter op efter nytår. Aftalerne er underskrevet og snart vil der blive lukket minimum to baner og der vil være byggerod i 2022/23. Vi vil løse opgaven med bl.a. mere træning på Thrigesvej, samt forhåbentlig god dialog med andre bruger af anlægget (FCM-ISI-College- Guldminen- SGU) og alle skal vise hensyn, ellers bliver det en umulig opgave. Husk man må ofte lide før man kan nyde, og der er ikke tvivl om, at vi ender ud med at have et super flot miljø til gavn for alle.
God Jul
Michael Sørensen
Formand for Ikast FC.
Luk