Menu

Formandens årsberetning 2022

image Årsberetning 2022
10. marts 2023 kl. 17:04
Generalforsamling 28/2-2023

Årsberetning 2022 for Ikast fc.                                                                 28 februar 2023

Året 2022 var det første år uden corona afbrydelse, og dermed et forholdsvis normalt fodbold år for vores medlemmer. På anlægget skete der store ændringer, som også fremadrettet kræver stor forståelse for alle bruger af anlægget, men på den anden side venter et fremragende område til gavn for alle.

Økonomi

Økonomien er fortsat positiv, dog har vi stadig fokus på følgende områder, som skal passes /plejes og være konstant under opsyn, men vi gør det godt :

 • Ikast cup, som er vital for vores klub, men nye tiltag og bl.a. u16 hold er inviteret.
 • Mch boder, som har store udfordringer. Flere krav og ønsker fra fcm. Snart større stadion med flere opgaver. Mindre forståelse fra enkelte årganges forældre, til at yde en minimal indsats, primært til gavn for egne børns fodboldmæssige oplevelser.
 • Sponsor arbejdet vanskeliggøres af andre elite klubbers behov for intens jagt på de lokale muligheder.
 • Fcm – isi samarbejdet, som fylder, men Ikast fc rejsen var umulig uden dem, og hele byens sportslige og uddannelsesmæssige struktur har gavn af dette samspil.

Generel status på medlemmer. Vi har registret følgende medlemmer:

 4 - 18 år:  567 spiller.

+  18 år:  105 spiller.

De er fordelt på 41 hold + 12 hold i mikro (u5-8)

Ungdom:

Generelt mange nye spillerepå alle årgange, positivt at børn og unge søger vores fodboldklub. Flere årgange har + 40 spiller, som er et dejligt sundhedstegn.

Dygtige u11-12 piger + opblomstring i u7-8 og u9/10.

u13, u14, u15, u16 og u17 spiller i liga 1-2, som er et højt niveau for vores klub, og hvor vi mener vi hører til.

Desuden var der debut til en Ikast dreng på fcm superliga hold ”Gustav Christensen” stort tillykke og glædeligt for talentudviklingen.

År 1 i ifc / fcm u13-u15 samarbejdet.  Dette samarbejde skal styrker det sportslige setup på trænersiden, samt årgangens medlemmer. Årgang 2010 har været føl på projektet. vi forsøger at rette til og være bedre klædt på til de to næste årgange, som er årgang 2011 og 2012. V håber at guldminens spillere vil føle sig hjemme omkring vores årgange, hvor konsulenter og de to afd, leder yder en kæmpe indsats.

Vi var til Nørhalne Cup med ca.250 spillere, trænere og ledere, som desuden bød på storskærmsarrangement, hvor fcm fik pokalen med hjem.

Mikro camp for u9-11 med overnatning blev gennemført under Ikast cup 2022. Dejligt at få gang i de sociale og sportslige arrangementer for de yngste, som spillerne tydligt viser stor glæde ved. Dog kan vi også konstatere, at der skal trænes i at være hjemmefra, men den opgave tager vi gerne på os.

Tilskud fra afdelingsbudgetter til stævner og sociale arrangementer er igangsat igen og som er en del af filosofien hos bestyrelsen. Der er dog årgange, som har mere fokus på at bruge budgettet, som vi beder jer huske på, også kan bruges andre steder i klubben til gavn for deres børn.

Ikast camp i ferie ugerne 7-27-42 er et nyt tiltag i 2022, hvor Allan Kristensen og Martin Risbjerg tilbyder fodboldskole for udvalgte årgange.

Vi har i øjeblikket 26 trænerspirer i gang, fordelt på hold fra u5 til og med u13. Vi er meget glade for deres indsats, som virkelig gør en stor sportslig forskel for de enkelte årgange. De er samtidig med til at supplere den indsats, som forældretrænere yder. bl.a. er dbu c1 trænerkursus en del af tilbuddene til dem. (foråret 2023)

IFC klubtrænere – vi har mange dygtige trænere i Ikast fc, men tendensen er desværre faldende med uddannede klubtrænere. Derfor vil vi fremadrettet her i 2023, arbejde med at tiltrække, uddanne og ansætte flere trænere gennem mere synliggørelse af vores klub, i form af annoncering, branding og samarbejde med andre klubber og uddannelsesinstitutioner (dbu, fcm, isi, guldminen).

Senior:

Sæsonen 2022 bød på både opture og skuffelser på senior. Vi stillede op i serie 1 og serie 3 og begge hold gjorde det yderst tilfredsstillende. Begge hold var med i oprykningskampen lige til det sidste og det var kun marginaler, som gjorde at begge hold ikke rykkede op.

Målsætningen for 2023 er, at vi min. skal have én oprykning.

Desværre må vi også konstaterer, at det er svært at tiltrække spillere til senior afdelingen. Prioriteringen er i dag anderledes end tidligere, hvilket gjorde at vi blev nødt til at lukke vores serie 4 og serie 5 hold, da det til sidst var umuligt at stille hold. Det er en trend vi vil se fremadrettet og der forventes ikke opbakning til at øge antallet af seniorspillere.

Vi er i seniorårgangene presset af krav, at næsten alle klubber har tøj og vaskeordning uanset niveau. Vi forsøger at finde løsninger sammen, som er berettiget, men samtidig ikke stikker helt af.

Hvor er udfordringerne de næste 3-5 år.

Faresignaler på den lange bane som bestyrelsen har fokus på.er bl.a.

 • To adresser til træning og kamp, som medfører unødvendige udgifter til dobbelt banepleje, samt store omkostninger til klubhuset på Thriges vej.
 • Vi vil mangle baner (både kunst og græs) i nordvest byen, som vi forventer Ikast-brande kommune er medspiller på at løse.
 • Ikast-brande kommunes prioritering – privatisering, kan blive en stor udfordring, for ikke bare fodbold, men alt sport. vi forsøger at være løsnings orientering og uden Ikast fc-Ikast fs ja hat til vækst og ønsker, havde vi ikke vores dejlige anlæg, hvor bl.a. fodbolden kan være til stede 24/7 - 12 mdr. ad gangen.
 • Pigefodboldens elite indtog skal håndteres og melder sig sikkert i et eller andet omfang på vores anlæg, men vi er klar til at byde ind.
 • Bedre samarbejde med bl.a. oldboys er påbegyndt, og begge foreningers formand er positiv omkring en styrket oldboysafd. på stadionalle, hvor nye muligheder bliver vendt.
 • Frivillighedens udfordringer bliver belyst over alt. i tv – sociale medier – fritidsråd – lokale foreninger samt diverse unioner. Vi håber at stadig mange forældre påtager sig diverse opgaver, som ikke kan klares af træner – leder – bestyrelsen alene.
 • Foreninger under ifs stjernen skal være en sammentømret enhed, og fodbold vi altid være klar til at hjælpe med, at vi løser udfordringer sammen.
 • Ikast sportscenters/kantinen år 1 efter fcm hus-guldminen, har brug for alle medlemmer og bruger, forsøger at benytte deres tilbud.

Vi er påbegyndt at spille i Hummel, efter både corona og leverings udfordringer, som også har ramt os. Håber i nyder produktet.

Generationsskifte i bestyrelsen indenfor de næste 5 år vil nok være på sin plads og ligesom vi har udtrykket ”træner spire” vil vi i 2023 undersøge muligheden for ”bestyrelses spire”

Til sidst en kæmpe tak til:

Alle medlemmer og deres forældre.

Til afd.leder.

Til træner som dog for det meste er aflønnet.

Til sportsudvalget og konsulenter.

Til bestyrelsen.

Til forretningsudvalg.

Til alle aktører på vores to anlæg.

Til ifs afdelinger inkl. hovedafdelingen.

Til sportscentret.

Til sponsorer og andre venner af klubben.

Til dem jeg har glemt.

Luk