Menu

Formandens årsberetning 2021

image Generalforsamling 22/2-2021
20. marts 2022 kl. 12:13

Årsberetning for Ikast FS Fodbold 2021      

2021 var et år, hvor vores moderklub var tæt på endnu et dansk mesterskab, men desværre snublede til sidst. Så mesterskabet endte på Vestegnen og efter et samlet nederlag til PSV i CL-kvalifikationen har efteråret budt på Europa League – en turnering, hvor de har klaret sig flot og det er dejligt at se, at FCM er en fast del af mesterskabskampen og at gruppespil er ved at være en fast tradition her på ”heden”

Vores egen sæson har også i 2021 været præget af Corona, men vi har ”lært” at leve med pandemien og de sportslige konsekvenser var heldigvis ikke helt så store som i 2020. Turneringer og træninger blev gennemført, men vi har også i 2021 savnet især de sociale aktiviteter omkring Cup’s og stævner, som er så vigtige for det sociale fællesskab i vores klub.

Men også i år skal der lyde 1000Tak til spillere, forældre, trænere og ledere for deres fleksibilitet og forståelse for at, Corona giver indskrænkede muligheder. Vi har som klub gjort vores bedste og synes selv vi i Ikast FC har klaret os godt igennem pandemien.

 

IKAST CUP

Heller ikke i 2021 var det muligt at gennemføre Ikast Cup – Ud over at vi har savnet fællesskabet og den fantastiske oplevelse, som Ikast Cup er, så har det også haft en økonomisk betydning

Uden Ikast Cup i 2020 og 2021 har vi samlet manglet indtægter for mere end 1,5 mio. kr. På trods af god hjælp fra kompensationsordninger – som har givet os ca. 1,0 mio. Kr. - har 2 X aflyste Ikast Cup på bundlinjen betyder 0,5 mio. kr. i manglende indtægter. Det har betydet besparelser og en dagligdag, hvor vi har haft større fokus på også de mindre udgifter. Men dette fokus betyder, at vi fortsat har en sund økonomi.

Tak for jeres forståelser herfor og naturligvis også en tak til DIF, DGI og Kommunen som har været behjælpelig i form af kompensationsordninger.

Så udover økonomien glæder vi os til den 24-26. juni, hvor vi forhåbentlig igen kan gennemføre Ikast Cup med 2500 glade piger og drenge. Invitationer er sendt ud, vogne er booket, t-shirts er bestilt, så vi er klar til kamp, leg og fællesskab.

Så nu skal vi have genaktiveret vores frivillige og ser frem til igen at afvikle en succesfuld Ikast Cup.

SPORTSLIGT

Sportsligt har vi klaret os tilfredsstillende, men samtidig har der også været en tendens til at det resultatmæssige er blevet trukket lidt i baggrunden og erstattet af en taknemmelighed for at kampe og turneringer rent faktisk er blevet gennemført.

I ungdom arbejder vi meget ud fra målsætningen om at favne en hel årgang – årgange som antalsmæssigt er på ca. 40 spillere. Dette stiller store krav til trænerkapacitet og behovet for trænere er stadig stigende. Vi mener fortsat at forældretrænere i de yngste årgange er den rigtigste løsning, men har også i 2021 haft fokus på at give forældretrænerne den fornødne opbakning. For at sikre dette har vi ansat flere konsulenter i såvel mikro- som ungdomsafdelingen.

Herudover har vi investeret stort i trænerspirer. Et målrettet forløb, hvor vi uddanner mere end 25 trænerspirer til en fremtidig trænergerning. Det er for os utrolig vigtigt, da det er vores vej til at sikre, at vi forhåbentlig også i fremtiden har mulighed for at give vores spillere en god træning og de rette udviklingsmuligheder.

Såvel konsulenter som trænerspirer er afgørende initiativer, men også økonomisk tunge investeringer for klubben. For at kunne løfte denne opgave er det afgørende at vi lykkes med at få ALLE forældre inddraget i det frivillige, men nødvendige arbejde. Uden jeres lyst og vilje til at yde en indsats som forældretræner, bodhjælp på MCH-Arena eller en vagt til Ikast Cup kan vi ikke løfte de forventninger, som stilles til en fodboldklub nu og i fremtiden. Men uanset om hjælpen er en nødvendighed skal der naturligvis lyde en stor TAK for jeres indsats – Den er værdsat!

Det er dejligt at følge seniorafdelingen, som fortsætter den positive udvikling og i dag er på +60 spillere. Vores 1. hold var meget tæt på oprykning til JS og Serie 3 rykkede op i Serie 2. Udover disse hold har seniorafdelingen også serie 4 og serie 5. Derfor dejligt at konstatere, at den sportslige fremgang sker samtidig med at bredden fastholdes.

INFO OM MEDLEMSTAL

Lidt information omkring medlemmer og udviklingen heri.

Fodbold

Mand

Kvinde

0 - 6 år

44 (20)

10 (9)

7 - 12 år

214 (225)

40 (42)

13 - 18 år

225 (280)

31(35)

19 - 24 år

63 (72)

0

25 - 39 år

37 (25)

6 (1)

40 - 59 år 

5 (0)

5 (5)

60 - 69 år

0

0

70+ år

0

0

Samlet antal fordelt på køn

588 (632)

92 (92)

 

Samlet

Samlet antal medlemmer for aktivitet

680 (724)

Best., ledere og instr. 0-24 år

25 (20)

Best., ledere og instr. 25 år og derover

100 (125)

Futsal

100

Indefodbold

100

E-fodbold

0

Para/handicap fodbold

0

Samlet antal medlemmer for foreningen

680

 

Det overordnede medlemstal er i Ikast FC faldet fra 724 medlemmer til 680 medlemmer. 

Tilbagegangen er primært koncentreret omkring drengespillere i aldersgruppen 13-18 år, hvor vi er gået fra 280 medlemmer til 225 medlemmer – Vi skal være os dette beviste og gøre en ekstraordinær indsats for at få alle genstartet efter Corona og selvfølgelig samtidig fastholde nuværende spillere.

Udviklingen i medlemstallet adskiller sig dog ikke fra, hvad man oplever på tværs af andre foreninger og idrætsgrene, hvor ”forenings Danmark” generelt har tilbagegang og brug for en genstarter – Vi har fortsat flotte medlemstal og kan notere os, at vores medlemstal i aldersgruppen 0-6 år er fordoblet i forhold til sidste år og ligeledes er det positivt, at vi med 92 spillere fastholder medlemsantallet på pigesiden.

NY SPONSOR - HUMMEL

Vi har i 2021 afsluttet vores tidligere tøjsponsorat med NIKE, da et klubsponsorat som vores ikke er i match med NIKE’s strategi. Fremadrettet spiller vi i Hummel. Med skiftet til Hummel håber vi på bedre leveringstider og samtidig er det i forbindelse med sponsorater vigtigt at tænke lokalt. Udmøntningen af sponsoratet fra Hummel kommer således til at ske i tæt samarbejde med Sport24 i Ikast, hvilket vi håber at medlemmerne vil tage godt imod.

ANLÆGGET

I 2020 lavede vi lys på bane 10, istandsættelse af omklædningsrum og gangen under stadion – alt sammen med hjælp fra venner af huset og seniorspillere.

På anlægssiden har 2021 været et planlægningssår for IKAST CAMPUS/ IKAST COMPLETE og her primo 2022 blev det første spadestik taget til det der bliver et helt unikt anlæg til gavn for vores drenge og piger – faktisk så unikt at nogen uofficielt har kaldt det fodboldens ”Legoland”. Et anlæg, hvor alt bliver designet med målet om at kombinere læring, lej og oplevelse. Med flere kunstgræsbaner, flere goalbokse samt en række atletik/ bevægelsesaktiviteter vil det give Ikast FC nogle fantastiske muligheder for vores medlemmer i tiden fremover.

I 2021 har særligt Johnny Rune været tæt på projektet. For Ikast FC er det en sikkerhed for, at der også vores interesser og vi er derfor glade for, at Johnny er blevet bedt om at varetage en rådgivningsopgave i forbindelse med den kommende byggeproces.

2022 bliver et år, hvor ombygningen kommer til at påvirke vores dagligdag – men ud fra talemåden om, at det skal være ”skidt før det kan blive godt”, håber vi, at alle vil rykke tæt sammen og hjælpe hinanden. I byggeperioden får vi mindre plads på anlægget i Sportscenter Ikast, men vi kan bruge Thirgesvej mere og dermed sikre plads til alle. I den forbindelse skal nævnes at Old Boys allerede har planlagt at flytte deres træninger til Thrigesvej.

Udover IIKAST CAMPUS/ IKAST COMPLETE er bestyrelsen også opmærksomme på, at Ikast-Brande kommune har valgt udlicitering af bane plejen til HedeDanmark. Hvad det får af betydning for vores økonomi, opkridtning og banernes generelle stand kommer vi til at følge tæt – men uden at være forudindtaget, så frygter vi, at vi som klub fremadrettet vil få øgede udgifter hertil.

FCM – GULDMINEN - ISI – COLLEGE I IKAST

Samarbejdspartner der betyder enormt meget, med fokus på elite.

Derfor er det vigtig at vi suger til os, og hele tiden er parat til at hjælpe vores egne spiller, til at nå igennem nåleøjet og blive en del af dette miljø, men samtidig have et godt tilbud til dem der ønsker noget andet.

De er alle gode lokomotiver at have foran sig, og som mange andre klubber misunder os, og med det rette modspil er de til gavn for hele byen. For Ikast FC’s side er det vores tilgang at få idrætsmiljøet i Ikast til at tænke i helheder. Vi tror faktisk på, at vi sammen kan lave et endnu bedre tilbud om fodbold for alle – altså et attraktivt miljø, hvor der både tænkes bredde og elite i én samlet helhed.

 

TAK

Udover ovenstående samarbejdspartnere skal der igen lyde en KÆMPE TAK til spilere, trænere, ledere og forældre. De sidste 2 år har ikke været helt normale, men her i 2022 håber vi, at vi igen kommer til at fremstå i vores bedste udgave og jeg skulle hilse fra formanden og afslutte med hans vanlige citat som han vanen tro ikke kan tage ejerskab for):

En aldeles fremragende fodboldklub, som helt sikkert bliver endnu bedre i 2022.

 

 

Luk